ОБЯВА

На основание чл. 91 от КТ и чл.258,ал.1 от ЗПУО,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА ОГНЯР .

Щатът е свободен от 19.08.2022 г., на срочен трудов договор.

Необходими документи :

  1. Заявление и автобиография.
  2. Копие на документ за самоличност от (лична карта).
  3. Копие от дипломата за завършено основно или по-високо образование,
  4. Удостоверение за завършен курс по устройство и безопасна есплоатация на котли с ниско налягане.
  5. Медицинско за работа, ако лицето не е работило в последните 6 месеца.
  6. Свидетелство за съдимост, ако лицето не е работило никъде в последните 6 месеца.
  7. Копие от трудова книжка.

Допълнителни условия:

  • е предимство са кандидати от Севар. Мястото е по чл.68, ал.1, т.1 от КТ.

Основна заплата за длъжността: 781,00 лв.

 

За справки и допълнителна информация: тел. 0879918202. Документи се приемат в училището – е. Севар, ул. „Кирил и Методий“ №14 , от 22.08.2022 г. Краен срок: до 17ч. в понеделник, 26.08.2022 г.

ДИРЕКТОР: /Г. ХЮСЕИНОВ/

ОБЯВА – РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА ОГНЯР – Оригинал

Leave a Comment