ОБЯВА

На основание чл. 91 от КТ и чл.258,ал.1 от ЗПУО,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ .

Щатът е свободен от 1.09.2021 г., на срочен трудов договор. Необходими документи :

  1. Заявление и автобиография.
  2. Копие от лична карта.
  3. Копие от дипломата за висше образование, бакалавър или магистър със специалност:НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.
  4. Медицинско за работа, ако лицето не е работило в последните 6 месеца.
  5. Свидетелство за съдимост, ако лицето не е работило никъде в последните 6 месеца.
  6. Копие от трудова книжка. Допълнителни условия:
  • минимална компютърна грамотност.
  • е предимство са кандидати от Севар. Мястото е по чл.68, ал.1, т.1 от КТ.

Основна заплата за длъжността: в зависимост от образованието и стажа на кандидата.

 

За справки и допълнителна информация: тел. 0879918202. Документи се приемат в училището – е. Севар, ул. „Кирил и Методий“ №14 , от 03.09.2021 г. Краен срок: до 17ч. в понеделник, 13.09.2021 г.

ДИРЕКТОР: /З.КЕНАРОВА/

ОБЯВА – РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ – Оригинал

Leave a Comment