ОБЯВА

На основание чл. 91 от КТ и чл.258,ал.1 от ЗПУО,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНОМЯСТО ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК.

Щата е свободен от от 1.09.2021г., на срочен трудов договор. Необходими документи:

  1. Заявление и автобиография.
  2. Копие от лична карта.
  3. Копие от дипломата за висше образование, бакалавър или магистър със специалност:СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА. ,РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ,ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ
  4. Медицинско за работа, ако лицето не е работило в последните 6 месеца.
  5. Свидетелство за съдимост, ако лицето не е работило никъде в последните 6 месеца.
  6. Копие от трудова книжка. Допълнителни условия:
  • минимална компютърна грамотност и английски език.
  • е предимство са кандидати от Севар. Мястото е по чл.68, ал.1, т.1 от КТ.

Основна заплата за длъжността: в зависимост от образованието и стажа на кандидата.

За справки и допълнителна информация: тел. 0879918202. Документи се приемат в училището. – с. Севар, ул. „Кирил и Методий“ №14 , от 17..08.2021 г.

Краен срок: до 17ч. в петък, 27.08.2021 г.

Leave a Comment