Обява свободно място за „Педагогически съветник“.

ОБЯВА На основание чл. 91 от КТ и чл.258,ал.1 от ЗПУО, РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНОМЯСТО ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК. Щата е свободен от от 1.09.2021г., на срочен трудов договор. Необходими документи: Заявление и автобиография. Копие от лична карта. Копие от дипломата за висше образование, бакалавър или магистър със специалност:СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА. ,РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ,ЛОГОПЕД,…

Прочети още