Обява за свободно място за учител по биология и химия.

ОБЯВА На основание чл. 91 от КТ и чл.258, ал. 1 от ЗПУО РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ Щата е свободен от от 01.09.2019г., на срочен трудов договор. Необходими документи : Заявление и автобиография. Копие от лична карта. Копие от дипломата за висше образование, бакалавър…

Прочети още